Pozicija:
Office
Adresa:
Vučka Milićevića 19 ,11235 Mali Požarevac
11235 Mali Požarevac
11235
Srbija
Telefon:
+ 381 11 8239-925; +381 11 8239-945
Pošaljite el. poštu
(opciono)
Ostale informacije:

PIB: 101 961 673
Matični broj: 170 84 674
Tekući računi:
KBM Banka: 150-11252-41
ProCredy Banka: 220-82237-52